اراک - اوینا چهره سلامت
مدیریت : اقای میثم ملک حسینی
اصفهان - تابان بهداشت سپاهان

نام پخش : تابان بهداشت سپاهان

مدیریت: اقای خدارحمی

شیراز - شرکت نویان بهداشت ایرانیان

مدیریت : اقای محمد حسین شعله ور ، اقای محمد جواد هاشمی

کرمانشاه - شرکت سیمرغ سلامت

مدیریت: خانم ها ویدا شفق و سارا رستمیان

مشهد - همتا طب

مدیریت: اقای فرخانی ، اقای سجادی

همدان - الوند پخش پارس ایرانیان

مدیریت : اقای میثم کلوندی

سیرجان (کرمان) - شرکت فرتاک گستر اویش

 

مدیریت خانم خاطره پورگوهردی